Industri maklumat

Bagaimana MPOS berfungsi

2020-06-30
Prinsip pembayaran
Kad SIM digunakan untuk menggantikan kad IC konvensional melalui kad telefon bimbit di dalam telefon bimbit. Pertama, pengguna membaca kad di pembaca kad melalui kad SIM di telefon bimbit. Pembaca kad menyampaikan maklumat ke terminal POS melalui pengecaman, dan terminal POS menghantar data ke Pelayan pengurusan melakukan pengesahan dan perbandingan dan pemprosesan pertukaran data, dan kemudian menghantar data kembali ke terminal POS untuk merealisasikan fungsi penggunaan.

Prinsip penghantaran
Data transaksi dihantar ke terminal POS. Setelah menerima data, terminal POS membungkus dan menghantar data transaksi ke kad NAC di NAC. Kad bawah yang ditentukan oleh bit tertentu TPDU meneruskan data yang diterima ke kad naik. Alamat tujuan dalam tajuk TPDU menentukan hubungan yang sesuai dengan aplikasi. Aplikasi tersebut meneruskan data ke mesin front-end tertentu. Setelah mesin depan menerima paket data, ia menyahmampatkan paket data dan menyebarkannya ke mesin enkripsi untuk menentukan maklumat akaun. Kesahan dan ketepatan baki akaun. Sekiranya data akaun betul, mesin enkripsi menghantar maklumat pengesahan ke mesin front-end. Pada masa ini, mesin front-end menghantar maklumat yang disahkan ke sistem akaun teras, mengira jumlah yang akan ditolak dari transaksi pos, dan kemudian data Kembali ke mesin POS mengikut cara asal untuk mengemas kini jumlah akaun.